Handla alla kategorier
HemHjälpcenter

Användarvillkor

Vänligen läs igenom avtalet noga innan du fortsätter

Välkommen till www.geekbuying.com! Dessa Användarvillkor beskriver de villkor som gäller för din tillgång till och användning av webbplatsen på www.geekbuying.com. Detta uttalande är ett rättsligt bindande avtal mellan dig som användare (n) av webbplatsen (nedan kallad "du", "medlem", "kund" eller "användare" nedan) och www.geekbuying.com (kallas "vi", "vår", "oss" eller "Geekbuying", "webbplats" nedan), läs dessa villkor noggrant innan du beställer produkter från vår webbplats.

Dessa användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Litauen. Alla tvister som uppstår från eller i samband med dessa användarvillkor ska underkastas den behöriga domstolen i Litauen exklusiv behörighet för tvister.

Användaravtal

Genom att komma åt, surfa på eller använda den här webbplatsen godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor, alla gällande lagar och regler, samtidigt som du godkänner att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt denna webbplats. Materialen på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkeslagar.

Våra produkter och tjänster är huvudsakligen riktade till vuxna. Om du är mindreårig, var vänlig försäkra dig om att du besöker webbplatsen under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare.

1. Avtalets villkor

1.1 Som ett villkor för din tillgång till och användning av webbplatsen eller tjänster, godkänner du att du kommer att följa alla tillämpliga lagar och regler när du använder webbplatsen eller tjänster.

1.2 Du godkänner att använda webbplatsen eller tjänsterna endast för dina egna privata och interna ändamål. Du godkänner att (a) du inte kopierar, reproducerar, hämtar, publicerar, säljer, distribuerar eller säljer några Tjänster eller annan information, text, bilder, grafik, videoklipp, ljud, kataloger, filer, databaser eller listor, etc tillgänglig på eller via webbplatsen ("Webbplatsinnehåll") och (b) du inte kopierar, reproducerar, laddar ner, sammanställer eller på annat sätt använder något innehåll på webbplatsen för att driva ett företag som konkurrerar med Geekbuying eller på annat sätt kommersiellt utnyttjar Webbplatsinnehållet. Systematisk hämtning av Webbplatsinnehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog (antingen via robotar, spindlar, automatiska enheter eller manuella processer) utan skriftligt tillstånd från Geekbuying är förbjudet. Användning av innehåll eller material på webbplatsen för något syfte som inte uttryckligen är tillåtet i villkoren är förbjudet.

1.3 Du måste läsa Geekbuyings sekretesspolicy som reglerar skyddet och användningen av personlig information om användare som är innehavare av Geekbuying och våra dotterbolag. Du godkänner användningen av personuppgifter om dig i enlighet med Integritetspolicy.

1.4 Geekbuying kan tillåta användare att få tillgång till innehåll, produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part via hyperlänkar (i form av ordlänk, banderoller, kanaler eller på annat sätt), API eller på annat sätt till sådana tredje parts webbplats. Du är varnad att läsa sådan webbplatss villkor och / eller sekretesspolicy innan du använder webbplatsen. Du bekräftar att Geekbuying inte har någon kontroll över sådan tredje parts webbplats, övervakar inte sådan webbplats och ansvarar inte eller ansvarar för någon för sådan webbplats, eller innehåll, produkter eller tjänster som görs tillgängliga på en sådan webbplats.

1.5 Du samtycker till att inte vidta några åtgärder för att undergräva integriteten hos datasystemen eller nätverken i Geekbuying och / eller någon annan användare eller för att få obehörig åtkomst till sådana datorsystem eller nätverk.

1.6 Du samtycker till att inte vidta några åtgärder som kan undergräva integriteten hos Geekbuyings återkopplingssystem, till exempel att lämna positiv feedback för dig själv med hjälp av sekundära medlems-ID eller genom tredje part eller genom att lämna obestämd negativ feedback för en annan användare.

2. Användarens ansvar

2.1-användare måste vara registrerad på webbplatsen för att kunna använda vissa tjänster. Med undantag för geekbuyingens godkännande kan en användare bara registrera ett användarkonto på sajten. Geekbuying kan avbryta eller avsluta användarens konto om Geekbuying har skäl att misstänka att användaren samtidigt har registrerat eller kontrollerat två eller flera användarkonton. Vidare kan Geekbuying avvisa användarens ansökan om registrering av någon anledning.

2.2 Vid registrering på webbplatsen ska Geekbuying tilldela ett konto och utfärda ett användarnamn och lösenord (den senare ska väljas av en registrerad användare under registrering) till varje registrerad användare. Ett konto kan ha ett webbaserat e-postkonto med begränsat lagringsutrymme för användaren att skicka eller ta emot e-postmeddelanden. När du blir en Geekbuying-användare godkänner du att Geekbuying kan lagra och använda din information i enlighet med Integritetspolicy.

2.3 En uppsättning användar-ID och lösenord är unik för ett enda konto. Varje användare ska vara ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen och säkerheten för ditt användar-ID och lösenord och för alla aktiviteter som uppstår under ditt konto. Ingen användare får dela, tilldela eller tillåta användningen av ditt användarkonto, ID eller lösenord av en annan person utanför användarens egen affärsenhet. Användaren förbinder sig att meddela Geekbuying omedelbart om du blir medveten om obehörig användning av ditt lösenord eller ditt konto eller annat brott mot säkerheten för ditt konto.

2.4 User godkänner att alla aktiviteter som inträffar under ditt konto (inklusive utan begränsning, postar företags- eller produktinformation, klickar på för att acceptera ytterligare avtal eller regler, prenumererar på eller betalar för några tjänster, skickar e-post via e-postkontot) anses ha varit auktoriserad av användaren.

2.5-användare bekräftar att delning av ditt konto med andra personer eller tillåter flera användare att använda ditt konto (gemensamt, "multipel användning"), kan orsaka irreparabel skada på Geekbuying eller andra användare av webbplatsen. Användaren skall ersätta Geekbuying, våra dotterbolag, styrelseledamöter, anställda, agenter och representanter mot förlust eller skada (inklusive men inte begränsat till förlust av vinst) som drabbats av flera användningar av ditt konto. Användaren instämmer också i att i händelse av flera användningar av ditt konto eller användarens misslyckande att behålla säkerheten för ditt konto, är Geekbuying inte ansvarig för förluster eller skador som uppstår till följd av ett sådant brott och ska ha rätt att upphäva eller säga upp användarens konto utan ansvar för användaren.

2.6-användare garanterar att informationen du har lämnat när du registrerar ditt Geekbuying-konto är korrekt, sanningsenligt, lagligt och giltigt och bara tillhör dig. Användarna är ensamma ansvariga för noggrannheten i de data som de tillhandahåller Geekbuying, och Geekbuying ansvarar inte för ansvaret och kommer inte att erbjuda någon ersättning för några fall genom felaktig information.

2.7-användare ska ha möjlighet att avbryta ordern endast före leverans genom att kontakta vårt supportcenter. Och Geekbuying förbehåller sig rätten att avbryta ordern för operativ strategi med förhandsmeddelande till användarkontot. Men när beställningen har skickats kan beställningen inte avbrytas, ändras eller återbetalas. Vid mottagandet av paketet, vår Ångerrätt träder i kraft.

2.8-användaren ska respekteras för att ha möjlighet att teckna eller avbryta prenumeration på nyhetsbrev vid registrering.

2.9 User förstår och godkänner att Geekbuying ska ha rätt att tillfälligt eller permanent säga upp hela eller delar av tjänsterna när som helst i enlighet med egna företagsbehov (inklusive men inte begränsat till fall som bryter mot villkoren för Geekbuying, oacceptabelt och orimliga kommentarer eller beteenden mot Geekbuyings varumärkesbild).

2.10 Om du har några frågor eller klagomål angående vår tjänst, vänligen maila oss direkt på Kontaktuppgifter. Du har också rätt att göra ett klagomål till officiella myndigheter. Vi skulle dock uppskatta chansen att ta itu med dina problem innan du närmar dig tredje parten, så var god kontakta oss i första hand.

3. Godkännande av ordervillkor

3.1 Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. Geekbuying förbehåller sig rätten att, helt eller delvis, vägra eller avbryta någon order av någon anledning. Vissa situationer som kan leda till att din beställning avbryts inkluderar begränsningar av kvantiteter som är tillgängliga för inköp, felaktigheter eller fel i produkt- eller prisinformation eller problem som identifierats av vår kredit- och bedrägeribekämpningsavdelning. Vi kan också kräva ytterligare verifieringar eller information innan vi accepterar någon order. Vi kommer att kontakta dig om hela eller någon del av din order har avbrutits eller om ytterligare information krävs för att acceptera din beställning.
Med tanke på populariteten och / eller leveransbegränsningarna för några av våra produkter, kan Geekbuying kanske begränsa antalet tillgängliga produkter för inköp. Geekbuying förbehåller sig rätten att ändra kvantiteter som är tillgängliga för köp när som helst, även efter att du beställer.

3.2 När du köper godkänner du att risken för förlustöverföringar från Geekbuying till dig från det ögonblick vi levererar din beställning till transportören.
Du kommer att bära alla relaterade skulder och risker vid tredje parts transport av din beställning.

3.3 För beställning, frakt och leverans ska användarna komma överens med de villkor som anges Frakt och betalning.

3.4 För garanti och retur, bör användarna komma överens med villkoren för Ångerrätt.

4. Användarvillkor

Användning av 4.1-licens
Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) från geekbuying.com webbplats för personlig och icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljande av licens, inte överföring av titel och enligt denna licens kan du inte modifiera eller kopiera materialet, använda materialen för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiellt eller icke-kommersiellt) försök att dekompilera eller omvandla ingenjör eventuell programvara som finns på geekbuying.com webbplats, ta bort upphovsrätt eller andra proprietära noteringar från materialet, eller överför materialet till en annan person eller "spegla" materialen på någon annan server. Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa restriktioner och kan avslutas av geekbuying.com när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

4.2 ansvarsfriskrivning
Materialen på geekbuying.com webbplats tillhandahålls "som det är". Geekbuying.com lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annat brott mot rättigheter. Vidare garanterar inte geekbuying.com eller ger några upplysningar om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på dess webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på någon annan webbplats som är länkad till denna webbplats.

4.3 Begränsningar
Geekbuying.com eller dess leverantörer får under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen vid geekbuying. com, även om geekbuying.com eller en geekbuying.com auktoriserad representant har underrättats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar inte för dig.

4.4 Revisions & Errata
Materialen som visas på geekbuying.com webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Och geekbuying.com garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Dessutom kan geekbuying.com när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. Dessutom gör geekbuying.com inget åtagande att uppdatera materialet.

4.5 Länkar
Webbplatsen geekbuying.com har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin internetwebbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderandet av sådana länkar innebär inte godkännande av geekbuying.com på webbplatsen. Användning av sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

4.6 Webbplats Villkor för användning Ändringar
Webbplatsen geekbuying.com kan när som helst ändra användarvillkoren för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

Om Geekbuying

Vi på Geekbuying handlar om att göra våra kunders liv bekvämare och smartare. Vi har ett massivt urval av produkter och erbjuder oslagbara priser. Om du letar efter den senaste och bästa produkten inom kategorier som smarta hem och utomhusprylar, är Geekbuying där du ska vara!

Geekbuying är det ultimata shoppingcentrumet för nya utgåvor som täcker smarta hemprodukter som dammsugare, fitnessutrustning som löpband, toppmoderna hem- och kontorsmöbler, utomhusartiklar inklusive e-cyklar, skotrar och andra konsumtionsvaror som TV-lådor, RC-leksaker och så mycket mer! Handla dina favoritmärken och produkter idag!

Copyright © 2012-2021 GeekBuying.com. Alla rättigheter förbehållna.